شرکت صنعت پلاستیک تکتاز بیتا

۰۲۱۴۴۵۴۵۸۴۰
0

فروشگاه

regal
فریزری مستطیل دو 1 لیتر

فریزری مستطیل دو 1 لیتر

 • کد محصول:
 • 831
regal
فریزری مستطیل دو 250 میلی لیتر

فریزری مستطیل دو 250 میلی لیتر

 • کد محصول:
 • 868
regal
فریزری مستطیل دو 3/5 لیتر

فریزری مستطیل دو 3/5 لیتر

 • کد محصول:
 • 848
regal
فریزری مستطیل دو 500 میلی لیتر

فریزری مستطیل دو 500 میلی لیتر

 • کد محصول:
 • 815
regal
فلاسک 1 لیتری

فلاسک 1 لیتری

 • کد محصول:
 • 572
regal
فلاسک 1،6 لیتری

فلاسک 1،6 لیتری

 • کد محصول:
 • 579
regal
فلاسک 2 لیتری

فلاسک 2 لیتری

 • کد محصول:
 • 585
regal
قندان دوجداره

قندان دوجداره

 • کد محصول:
 • 889
regal
کاسه دالبری کوچک

کاسه دالبری کوچک

 • کد محصول:
 • 665
regal
کاسه دالبری بزرگ

کاسه دالبری بزرگ

 • کد محصول:
 • 684
regal
کاسه دالبری متوسط

کاسه دالبری متوسط

 • کد محصول:
 • 673
regal
کفگیر و ملاقه کوتاه رنگی

کفگیر و ملاقه کوتاه رنگی

 • کد محصول:
 • 498
regal
کفیر و ملاقه کوتاه

کفیر و ملاقه کوتاه

 • کد محصول:
 • 643
regal
لیوان خورشیدی دوجداره

لیوان خورشیدی دوجداره

 • کد محصول:
 • 856
regal
لیوان دو جداره دسته دار کوچک

لیوان دو جداره دسته دار کوچک

 • کد محصول:
 • 769
regal
لیوان دو رنگ

لیوان دو رنگ

 • کد محصول:
 • 741