شرکت صنعت پلاستیک تکتاز بیتا

۰۲۱۴۴۵۴۵۸۴۰
0

فروشگاه

regal
ظرف حبوبات مربع کوچک

ظرف حبوبات مربع کوچک

 • کد محصول:
 • 154
regal
ظرف حبوبات مربع متوسط

ظرف حبوبات مربع متوسط

 • کد محصول:
 • 152
regal
ظرف حبوبات نگین سه سایز

ظرف حبوبات نگین سه سایز

 • کد محصول:
 • 181
regal
ظرف فریزری مربع ( 300 میلی لیتری )

ظرف فریزری مربع ( 300 میلی لیتری )

 • کد محصول:
 • 729
regal
ظرف قفلدار گرد یک 1/2 لیتر

ظرف قفلدار گرد یک 1/2 لیتر

 • کد محصول:
 • 782
regal
ظرف قفلدار گرد یک 600 میلی لیتر

ظرف قفلدار گرد یک 600 میلی لیتر

 • کد محصول:
 • 775
regal
فریزری مثلثی رنگی 330 میلی لیتر

فریزری مثلثی رنگی 330 میلی لیتر

 • کد محصول:
 • 705
regal
فریزری مربع 5 سایز

فریزری مربع 5 سایز

 • کد محصول:
 • 871
regal
فریزری مربع دو (3سایز)

فریزری مربع دو (3سایز)

 • کد محصول:
 • 861
regal
فریزری مربع دو 2/5 لیتر

فریزری مربع دو 2/5 لیتر

 • کد محصول:
 • 805
regal
فریزری مربع دو 4 تایی 1/5 لیتری

فریزری مربع دو 4 تایی 1/5 لیتری

 • کد محصول:
 • 798
regal
فریزری مربع دو 4تایی 1 لیتری

فریزری مربع دو 4تایی 1 لیتری

 • کد محصول:
 • 791
regal
فریزری مربع یک 3 تایی 2.5 لیتر

فریزری مربع یک 3 تایی 2.5 لیتر

 • کد محصول:
 • 658
regal
فریزری مربع یک 4 تایی یک لیتر

فریزری مربع یک 4 تایی یک لیتر

 • کد محصول:
 • 650
regal
فریزری مستطیل دو (4سایز)

فریزری مستطیل دو (4سایز)

 • کد محصول:
 • 841
regal
فریزری مستطیل دو 1 لیتر

فریزری مستطیل دو 1 لیتر

 • کد محصول:
 • 816