شرکت صنعت پلاستیک تکتاز بیتا

۰۲۱۴۴۵۴۵۸۴۰
0

فروشگاه

regal
کفگیر و ملاقه بلند

کفگیر و ملاقه بلند

 • کد محصول:
 • 166
regal
کفگیر و ملاقه بلند رنگی

کفگیر و ملاقه بلند رنگی

 • کد محصول:
 • 166/96
regal
کفگیر و ملاقه کوتاه رنگی

کفگیر و ملاقه کوتاه رنگی

 • کد محصول:
 • 17/96
regal
کفیر و ملاقه کوتاه

کفیر و ملاقه کوتاه

 • کد محصول:
 • 17
regal
گلدان و زیر گلدان رز سایز 10

گلدان و زیر گلدان رز سایز 10

 • کد محصول:
 • 571
regal
گلدان و زیرگلدان رز سایز 15

گلدان و زیرگلدان رز سایز 15

 • کد محصول:
 • 573
regal
گلدان و زیرگلدان رز سایز 20

گلدان و زیرگلدان رز سایز 20

 • کد محصول:
 • 575
regal
گلدان و زیرگلدان رز سایز 25

گلدان و زیرگلدان رز سایز 25

 • کد محصول:
 • 576
regal
گیره لباس تک

گیره لباس تک

 • کد محصول:
regal
لگن تک 10 لیتری

لگن تک 10 لیتری

 • کد محصول:
 • 338
regal
لگن تک 2.5 لیتری

لگن تک 2.5 لیتری

 • کد محصول:
 • 334
regal
لگن تک 4.5 لیتری

لگن تک 4.5 لیتری

 • کد محصول:
 • 335
regal
لگن تک 7 لیتری

لگن تک 7 لیتری

 • کد محصول:
 • 336
regal
لیوان حصیری

لیوان حصیری

 • کد محصول:
 • 191
regal
لیوان خورشیدی دوجداره

لیوان خورشیدی دوجداره

 • کد محصول:
 • 125
regal
لیوان دسته دار شیپوری

لیوان دسته دار شیپوری

 • کد محصول:
 • 158