شرکت صنعت پلاستیک تکتاز بیتا

۰۲۱۴۴۵۴۵۸۴۰
0

فروش لوازم آشپزخانه

regal
ظرف مستطیل اکرولیک سه سایز

ظرف مستطیل اکرولیک سه سایز

 • کد محصول:
 • 151
regal
فریری قفلدار گرد 300 میلی لیتر

فریری قفلدار گرد 300 میلی لیتر

 • کد محصول:
 • 203
regal
فریزری قفلدار گرد 2 لیتر

فریزری قفلدار گرد 2 لیتر

 • کد محصول:
 • 222
regal
فریزری قفلدار مستطیل 350 میلی لیتر

فریزری قفلدار مستطیل 350 میلی لیتر

 • کد محصول:
 • 202
regal
فریزری مربع 5 سایز

فریزری مربع 5 سایز

 • کد محصول:
 • 138
regal
فریزری مربع یک 3 تایی 2.5 لیتر

فریزری مربع یک 3 تایی 2.5 لیتر

 • کد محصول:
 • 49
regal
فریزری مستطیل چهار 1 لیتر

فریزری مستطیل چهار 1 لیتر

 • کد محصول:
 • 272
regal
فریزری مستطیل دو 1 لیتر

فریزری مستطیل دو 1 لیتر

 • کد محصول:
 • 121
regal
فریزری مستطیل قفلدار 1/5 لیتری

فریزری مستطیل قفلدار 1/5 لیتری

 • کد محصول:
 • 162
regal
فلاسک 1 لیتری

فلاسک 1 لیتری

 • کد محصول:
 • 370
regal
فلاسک 1،6 لیتری

فلاسک 1،6 لیتری

 • کد محصول:
 • 375
regal
قمقمه سفری

قمقمه سفری

 • کد محصول:
 • 156
regal
قندان دوجداره

قندان دوجداره

 • کد محصول:
 • 136
regal
کفگیر و ملاقه بلند

کفگیر و ملاقه بلند

 • کد محصول:
 • 166
regal
کفگیر و ملاقه بلند رنگی

کفگیر و ملاقه بلند رنگی

 • کد محصول:
 • 166/96
regal
گلدان و زیر گلدان رز سایز 10

گلدان و زیر گلدان رز سایز 10

 • کد محصول:
 • 571