شرکت صنعت پلاستیک تکتاز بیتا

۰۲۱۴۴۵۴۵۸۴۰
0

فروش لوازم آشپزخانه

regal
آب پرتقال گیر 5

آب پرتقال گیر 5

 • کد محصول:
 • 359
regal
بانکه مربع 1

بانکه مربع 1

 • کد محصول:
 • 371
regal
جا کره ای شطرنجی دو محفظه

جا کره ای شطرنجی دو محفظه

 • کد محصول:
 • 268
regal
جاقاشقی دوجداره

جاقاشقی دوجداره

 • کد محصول:
 • 175
regal
جای دستمال کاغذی

جای دستمال کاغذی

 • کد محصول:
 • 23
regal
جای دستمال کاغذی اقتصادی

جای دستمال کاغذی اقتصادی

 • کد محصول:
 • 324
regal
جای صابون درب دار

جای صابون درب دار

 • کد محصول:
 • 344
regal
سرویس مسافرتی 63 پارچه

سرویس مسافرتی 63 پارچه

 • کد محصول:
 • 92
regal
سطل پدالی 5 لیتری

سطل پدالی 5 لیتری

 • کد محصول:
 • 315
regal
سطل کابینتی

سطل کابینتی

 • کد محصول:
 • 282
regal
سماق پاش

سماق پاش

 • کد محصول:
 • 382
regal
ظرف حبوبات مربع متوسط

ظرف حبوبات مربع متوسط

 • کد محصول:
 • 172
regal
ظرف فریزری مربع دو (400 میلی لیتر)

ظرف فریزری مربع دو (400 میلی لیتر)

 • کد محصول:
 • 262
regal
ظرف قفلدار گرد یک 600 میلی لیتر

ظرف قفلدار گرد یک 600 میلی لیتر

 • کد محصول:
 • 111
regal
ظرف قفلدار مستطیل 750 میلی لیتر

ظرف قفلدار مستطیل 750 میلی لیتر

 • کد محصول:
 • 161
regal
ظرف مستطیل اکرولیک ( بزرگ )

ظرف مستطیل اکرولیک ( بزرگ )

 • کد محصول:
 • 154