شرکت صنعت پلاستیک تکتاز بیتا

۰۲۱۴۴۵۴۵۸۴۰
0

سرویس آشپزخانه

regal
آبپرتقال گیر 4

آبپرتقال گیر 4

 • کد محصول:
 • 181
regal
بانکه مربع 3

بانکه مربع 3

 • کد محصول:
 • 373
regal
تخته گوشت کشو دار

تخته گوشت کشو دار

 • کد محصول:
 • 299
regal
جارو دستی

جارو دستی

 • کد محصول:
 • 141
regal
جاقاشقی دوجداره

جاقاشقی دوجداره

 • کد محصول:
 • 175
regal
جای ادویه حصیری پایه دار

جای ادویه حصیری پایه دار

 • کد محصول:
 • 312
regal
جای ادویه سه گوش پایه دار

جای ادویه سه گوش پایه دار

 • کد محصول:
 • 210
regal
جای ادویه شطرنجی پایه دار

جای ادویه شطرنجی پایه دار

 • کد محصول:
 • 229
regal
جای ادویه گرد پایه دار

جای ادویه گرد پایه دار

 • کد محصول:
 • 143
regal
جای ادویه گرد نگین پایه دار

جای ادویه گرد نگین پایه دار

 • کد محصول:
 • 366
regal
جای ادویه مربع پایه دار

جای ادویه مربع پایه دار

 • کد محصول:
 • 198
regal
جای حبوبات حصیری بزرگ

جای حبوبات حصیری بزرگ

 • کد محصول:
 • 309
regal
جای حبوبات حصیری کوچک

جای حبوبات حصیری کوچک

 • کد محصول:
 • 307
regal
جای حبوبات حصیری متوسط

جای حبوبات حصیری متوسط

 • کد محصول:
 • 308
regal
سرویس حصیری 9 پارچه

سرویس حصیری 9 پارچه

 • کد محصول:
 • 313
regal
سرویس سه گوش 8 پارچه

سرویس سه گوش 8 پارچه

 • کد محصول:
 • 211