شرکت صنعت پلاستیک تکتاز بیتا

۰۲۱۴۴۵۴۵۸۴۰
0

خرید لوازم آشپزخانه

regal
فریری قفلدار گرد 300 میلی لیتر

فریری قفلدار گرد 300 میلی لیتر

 • کد محصول:
 • 203
regal
فریزری قفلدار مستطیل 3 لیتر

فریزری قفلدار مستطیل 3 لیتر

 • کد محصول:
 • 163
regal
فریزری قفلدار مستطیل 350 میلی لیتر

فریزری قفلدار مستطیل 350 میلی لیتر

 • کد محصول:
 • 202
regal
فریزری مثلثی رنگی 330 میلی لیتر

فریزری مثلثی رنگی 330 میلی لیتر

 • کد محصول:
 • 65
regal
فریزری مربع دو (150 میلی لیتر)

فریزری مربع دو (150 میلی لیتر)

 • کد محصول:
 • 263
regal
فریزری مربع دو 4تایی 1 لیتری

فریزری مربع دو 4تایی 1 لیتری

 • کد محصول:
 • 114
regal
فریزری مستطیل چهار ( 3 سایز )

فریزری مستطیل چهار ( 3 سایز )

 • کد محصول:
 • 274
regal
فریزری مستطیل چهار (2لیتر)

فریزری مستطیل چهار (2لیتر)

 • کد محصول:
 • 273
regal
فریزری مستطیل چهار 1 لیتر

فریزری مستطیل چهار 1 لیتر

 • کد محصول:
 • 272
regal
فریزری مستطیل دو (150 میلی لیتر)

فریزری مستطیل دو (150 میلی لیتر)

 • کد محصول:
 • 216
regal
فریزری مستطیل سه (120 میلی لیتر)

فریزری مستطیل سه (120 میلی لیتر)

 • کد محصول:
 • 215
regal
فریزری مستطیل قفلدار 1/5 لیتری

فریزری مستطیل قفلدار 1/5 لیتری

 • کد محصول:
 • 162
regal
فنجان حصیری

فنجان حصیری

 • کد محصول:
 • 316
regal
قالب ژله طرح قلب

قالب ژله طرح قلب

 • کد محصول:
 • 380
regal
قالب ژله گرد

قالب ژله گرد

 • کد محصول:
 • 381
regal
قندان دوجداره

قندان دوجداره

 • کد محصول:
 • 136