شرکت صنعت پلاستیک تکتاز بیتا

۰۲۱۴۴۵۴۵۸۴۰
0

خرید جهیزیه

regal
جای ادویه شطرنجی پایه دار

جای ادویه شطرنجی پایه دار

 • کد محصول:
 • 107
regal
جای ادویه گرد پایه دار

جای ادویه گرد پایه دار

 • کد محصول:
 • 112
regal
جای حبوبات حصیری بزرگ

جای حبوبات حصیری بزرگ

 • کد محصول:
 • 163
regal
جای حبوبات حصیری متوسط

جای حبوبات حصیری متوسط

 • کد محصول:
 • 159
regal
جای حبوبات مربع بزرگ

جای حبوبات مربع بزرگ

 • کد محصول:
 • 157
regal
سرویس حصیری 9 پارچه

سرویس حصیری 9 پارچه

 • کد محصول:
 • 80
regal
سرویس سه گوش 8 پارچه

سرویس سه گوش 8 پارچه

 • کد محصول:
 • 91
regal
سرویس گرد 9 پارچه

سرویس گرد 9 پارچه

 • کد محصول:
 • 86
regal
سرویس مربع 9 پارچه

سرویس مربع 9 پارچه

 • کد محصول:
 • 94
regal
سرویس نگین 9 پارچه

سرویس نگین 9 پارچه

 • کد محصول:
 • 83
regal
ظرف حبوبات چهارگوش سه سایز

ظرف حبوبات چهارگوش سه سایز

 • کد محصول:
 • 179
regal
ظرف حبوبات حصیری سه سایز

ظرف حبوبات حصیری سه سایز

 • کد محصول:
 • 171
regal
ظرف حبوبات سه گوش سه سایز

ظرف حبوبات سه گوش سه سایز

 • کد محصول:
 • 183
regal
ظرف حبوبات شطرنجی بزرگ

ظرف حبوبات شطرنجی بزرگ

 • کد محصول:
 • 144
regal
ظرف حبوبات شطرنجی متوسط

ظرف حبوبات شطرنجی متوسط

 • کد محصول:
 • 138
regal
ظرف حبوبات گرد بزرگ

ظرف حبوبات گرد بزرگ

 • کد محصول:
 • 169