شرکت صنعت پلاستیک تکتاز بیتا

۰۲۱۴۴۵۴۵۸۴۰
0

ظروف فریزری

regal
جای نان و سبزی

جای نان و سبزی

 • کد محصول:
 • 223
regal
ظرف فریزری مربع ( 300 میلی لیتری )

ظرف فریزری مربع ( 300 میلی لیتری )

 • کد محصول:
 • 90
regal
ظرف فریزری مربع دو (400 میلی لیتر)

ظرف فریزری مربع دو (400 میلی لیتر)

 • کد محصول:
 • 262
regal
ظرف فریزری مربع یک 4 تایی (150 میلی لیتر)

ظرف فریزری مربع یک 4 تایی (150 میلی لیتر)

 • کد محصول:
 • 261
regal
ظرف قفلدار گرد یک 1/2 لیتر

ظرف قفلدار گرد یک 1/2 لیتر

 • کد محصول:
 • 112
regal
ظرف قفلدار گرد یک 600 میلی لیتر

ظرف قفلدار گرد یک 600 میلی لیتر

 • کد محصول:
 • 111
regal
ظرف قفلدار مستطیل 750 میلی لیتر

ظرف قفلدار مستطیل 750 میلی لیتر

 • کد محصول:
 • 161
regal
ظرف مستطیل اکرولیک ( بزرگ )

ظرف مستطیل اکرولیک ( بزرگ )

 • کد محصول:
 • 154
regal
ظرف مستطیل اکرولیک ( کوچک )

ظرف مستطیل اکرولیک ( کوچک )

 • کد محصول:
 • 152
regal
ظرف مستطیل اکرولیک ( متوسط )

ظرف مستطیل اکرولیک ( متوسط )

 • کد محصول:
 • 153
regal
ظرف مستطیل اکرولیک سه سایز

ظرف مستطیل اکرولیک سه سایز

 • کد محصول:
 • 151
regal
ظروف قفل دار سه سایز

ظروف قفل دار سه سایز

 • کد محصول:
 • 184
regal
فریری قفلدار گرد 300 میلی لیتر

فریری قفلدار گرد 300 میلی لیتر

 • کد محصول:
 • 203
regal
فریزری قفلدار گرد 2 لیتر

فریزری قفلدار گرد 2 لیتر

 • کد محصول:
 • 222
regal
فریزری قفلدار مستطیل 3 لیتر

فریزری قفلدار مستطیل 3 لیتر

 • کد محصول:
 • 163
regal
فریزری قفلدار مستطیل 350 میلی لیتر

فریزری قفلدار مستطیل 350 میلی لیتر

 • کد محصول:
 • 202